Skip to navigation

ARPVision lyhyesti

ARPVision on sähkön, automaation, robotiikan, uusiutuvan aurinkoenergian ja projektinhallinnan suunnittelupalveluja tuottava yritys. Projektinhallinta täydentää yrityksen monipuolista palvelukokonaisuutta. Yrityksen suunnittelupalvelut on suunnattu teollisuudelle ja yksityiselle sektorille.

Suunnittelupalveluissa pyrimme pitkän tähtäimen vuorovaikutteiseen asiakkaan ja palveluyrityksen väliseen yhteistoimintaan missä asiakas pääsee haluamaansa tavoitteeseen liiketoiminnassaan. Tavoitteena on tuottaa asiakkaalle arvoa, hyötyä ja ratkaista asiakkaan ongelmia sekä täyttää asiakkaan ja sidosryhmien odotukset ja luottamus.

S2-Sähköpätevyydet
ARPVision Oy, liikekuja 2A 65380 VAASA, puh: 040 549 3437, s-posti: mika.hanhila@arpvision.fi, kotisivu: www.arpvision.fi, Y-tunnus: 2890362-3